Wiek a sprawność seksualna

Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że rośnie przeciętna długość życia. Z szacunków WHO wynika, że do roku 2020 liczba osób starszych wyniesie około miliard, co będzie stanowiło aż 30% całej światowej populacji (1). Tendencja ta widoczna jest również w Polsce, gdzie według prognoz w roku 2025 liczba osób w wieku postprodukcyjnym przekroczy liczbę osób w wieku [...]