Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że rośnie przeciętna długość życia. Z szacunków WHO wynika, że do roku 2020 liczba osób starszych wyniesie około miliard, co będzie stanowiło aż 30% całej światowej populacji (1). Tendencja ta widoczna jest również w Polsce, gdzie według prognoz w roku 2025 liczba osób w wieku postprodukcyjnym przekroczy liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym (1).

Społeczeństwo bardzo często spycha osoby starsze na margines. Nie zajmuje się ich sprawami, nie reaguje na potrzeby, odmawia pełnego udziału w życiu społeczno-gospodarczym (1). Jedną z takich sfer jest seksualność. Jak zatem wygląda seksualność w starszym wieku?

Proces starzenia się

Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy zaczyna się starość (1). Choć podejmuje się próby określenia umownej granicy. Wiele koncepcji psychologicznych zakłada, że o starości możemy mówić po przekroczeniu 65. roku życia (2).

Procesom starzenia się organizmu towarzyszy wiele negatywnych następstw. Najczęściej są to różnego rodzaju dolegliwości i schorzenia (2). Nie należy zapominać również o negatywnym wpływie starzenia się na psychikę. W tym okresie często zauważalne jest pogorszenie nastroju, obniżenie samooceny, zmniejszenie poczucia własnej wartości i atrakcyjności (3).

Wiele z tych pejoratywnych aspektów ma swoje bezpośrednie przełożenie na sprawność seksualną osób starszych (2).

Obniżenie sprawności seksualnej u mężczyzn

Zdecydowany odsetek starszych mężczyzn obserwuje u siebie pogorszenie sprawności seksualnej (4). W dużej mierze odpowiada za nią andropauza, a co za tym idzie obniżenie poziomu testosteronu.

Mężczyźni w okresie pokwitania uskarżają się na:

 • nudności,
 • uderzenia gorąca,
 • pogorszenie zdolności intelektualnych,
 • zmęczenie,
 • zmniejszone libido (1).

Ponadto na pogorszenie się sprawności seksualnej wpływ ma niezdrowy styl życia: papierosy, alkohol czy stres. To wszystko może skutkować pojawieniem się problemów z brakiem erekcji (4).

Problem z erekcją a wiek

Niepełna erekcja może dotyczyć aż 75% mężczyzn po 70. roku życia (4). Za zaburzenia erekcji odpowiedzialne są choroby układu krążenia, cukrzyca, czy leki na nadciśnienie (2). Istotne znaczenie ma też nadwaga. Ryzyko wystąpienia słabej erekcji znacznie wzrasta u osób otyłych (4). Co więcej, problemy z erekcją mogą prowadzić do zawałów serca (4).

Dlatego tak istotnego znaczenia nabiera wczesna diagnostyka. Wielu mężczyzn, szczególnie w starszym wieku, niepełną erekcję uznaje za naturalny proces starzenia się organizmu, z którym nic nie można zrobić. Nie podejmuje leczenia i stopniowo wycofuje się z życia seksualnego, choć wcale nie musi tak być (5).

Tym bardziej jest to istotne, ponieważ szacuje się, że aktualnie na Starym Kontynencie żyje blisko 15% osób po 65. roku życia, a w perspektywie do roku 2020 ich liczba ma wzrosnąć o kolejne 10%, z czego aż 50 milionów będą stanowili mężczyźni (6).

Sposoby leczenia niepełnej erekcji

Zastosowanie odpowiedniej terapii uzależnione jest od rodzaju czynników, które wpływają na pojawienie się problemu. Stąd tak ważna jest wizyta u lekarza i prawidłowa diagnoza.

Jeśli lekarz stwierdzi, że szybka erekcja pojawia się na tle psychicznym, wówczas skutecznym rozwiązaniem jest poradnictwo seksualne, terapia dla par lub psychoterapia (5). Natomiast zdiagnozowanie występowania słabej erekcji z powodu przyczyn organicznych, skutkuje leczeniem farmakologicznym (5).

Jeżeli zalecane leki nie przyniosą znaczącej poprawy i nadal u pacjenta zauważalna będzie jedynie niepełna erekcję, to przechodzi się do fazy kuracji poprzez zastosowanie urządzeń próżniowych i zabiegów chirurgicznych (5).

Podsumowanie

Z całą pewność sprawność seksualna obniża się wraz z wiekiem. U starszych mężczyzn pojawiają się problemy ze wzwodem, bardzo często występuje szybka erekcja. Na szczęście współczesna medycyna potrafi rozwiązać te dolegliwości, a osoby starsze na nowo mogą cieszyć się wartościowym życiem seksualnym. To bardzo istotne w kontekście coraz szybszego starzenia się społeczeństw różnych państw, co już dziś jest wyraźnie widoczne. Należy mieć na względzie, że osoby starsze nadal chcą aktywnie uczestniczyć w różnych sferach życia społecznego, w tym także w sferze seksualnej. Warto zrobić wszystko, aby im to umożliwić.

Przypisy:

 1. Stankowska I. Funkcjonowanie seksualne człowieka w okresie starzenia się i starości. Przegląd Terapeutyczny. 2008;4
 2. Gawrych M. O zdrowiu seksualnym w okresie późnej dorosłości słów kilka. Psychogeriatria Polska. 2015;11(4):111-118
 3. Wawrzyniak J. Seksualność osób 50 plus. Wybrane konteksty analizy zjawiska. Edukacja Dorosłych. 2011;1:65-75
 4. Zych A. Starość darem, zadaniem, wyzwaniem. Wydawnictwo Progres. Sosnowiec-Dąbrowa Górnicza 2014;s.:91-102
 5. Grabski B, Cichoń W. Zaburzenia erekcji. Dostęp online: https://seksuologia.mp.pl/zaburzenia-seksualne/u-mezczyzn/92036,zaburzenia-erekcji Data dostępu02.2017
 6. Gomuła A, Rabijewski M. Zespół niedoboru testosteronu ? rozpoznawanie i leczenie na podstawie norm stężenia testosteronu należnych dla wieku. Seksuologia Polska. 2010;8(1):1?16